Pavatex Pavapor

Kvalitní kročejová izolace s naměřenou hodnotou dynamické tuhosti

pavapor
Dřevovláknitá deska určená výhradně jako kročejová izolace. Výrobek se používá v suchých skládaných podlahách i v podlahách s podlahovým vytápěním a např. anhydritem. Jako jediný výrobek Pavatex má naměřenou dynamickou tuhost. Její velice nízké hodnoty příznivě ovlivňují (snižují) přenos kročejového hluku. Jsou proto podkladem pro projektanty, kteří se věnují akustice.

Objemová hmotnost [kg/m³]:
135
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,038
Tloušťky desek [mm]: 17 – 22 – 32
Dynamická tuhost [MN/m³]: 32 – 28 – 16
Formát desek [mm]: 600×1020