Pavatex Pavatherm Combi

Deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Výrobek se používá především jako tepelně izolační a akumulační vrstva při zateplování podkroví z interiéru, kde je vhodný pod tenkovrstvou omítku. Lze jej využít i jako nadkrokevní izolaci a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. V tomto případě je nutné vždy kombinovat buď s dalšími výrobky : Isolair nebo Pavatherm Plus, které se kladou směrem k exteriéru. Eventuálně zakrýt pokud možno co nejdříve pojistnou difúzní hydroizolací, případně fasádní folií. V exteriéru i interiéru je možné použití s tenkovrstvou omítkou.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 145
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,041
Tloušťky desek [mm]: *40, 60, 80
Formát desek [mm]: 580×1800

* tloušťku 40 mm je zakázano pokládat shora přímo na krokve

Použití:

  • výhodné pro zateplení interiérů v podkroví, střech a provětrávaných fasád
  • v exteriéru i interiéru je použitelná s tenkovrstvou omítkou
  • přímá pokládka nad krokve i pod krokve
  • Symetricky umístěný spojovací profil pero-drážka
  • Ve dvou vrstvách umožňuje vetší tloušťku tepelné izolace nad viditelnými krokvemi ze strany interiéru