Pavatex Isolair

Deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.

Objemová hmotnost [kg/m³]: *200, **145
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: *0,044, **0,041
Tloušťky desek [mm]: *35, 52, 60, **80, 100
Formát desek [mm]: 770×2500, 1800 x 580

Pod novým obchodním názvem se vyrábí také deska PAVATEX Isoroof tl. 20 mm (240 Kg/m3), formát 770×2500 mm – λ = 0,047 [W/(mK)].

Použití:

  • Tepelná a zvuková izolace obvodových stěn
  • Zateplení střech jako nadkrokevní izolace
  • V interiérech na obklady stropů stěn a příček
  • Odolává povětrnostním vlivům až po dobu 3 měsíců
  • Osvědčený materiál dočasně odolný vůči dešti, vynikající ochrana před hlukem i požárem
  • Spojovací profil pero-drážka

Certifikovaný systém pavatex malá ikona + omítka weber malá ikonka

Číslo certifikátu: A0212/C5a/2013/0521a/p

Certifikovaný systém pavatex malá ikona + omítka JUB malá inkonka

Číslo certifikátu: AO212/C5a/2014/0537/P