Pavatex Pavatherm Combi

Deska napojovaná masivním spojem pero-drážka. Výrobek se používá především jako tepelně izolační a akumulační vrstva při zateplování podkroví z interiéru, kde je vhodný pod tenkovrstvou omítku. Lze jej využít i jako nadkrokevní izolaci a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. V tomto případě je nutné vždy kombinovat buď s dalšími výrobky : Isolair nebo PavathermPlus, které se kladou směrem k exteriéru. Eventuálně zakrýt pokud možno co nejdříve pojistnou difúzní hydroizolací, případně fasádní folií. Možnost omítat i z exteriéru.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 145
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,041
Tloušťky desek [mm]: *40, 60, 80, 100, 120
Formát desek [mm]: 580×1800

* tloušťku 40 mm je zakázáno pokládat přímo nad krokve

Použití:

  • Výborně propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
  • Díky vláknité struktuře a vysoké objemové hmotnosti výrazně zvyšuje zvukovou izolaci
  • Ve dvou vrstvách, či v kombinaci s dalšími deskami Pavatex např.: Isolair, nebo Pavatherm Plus umožňuje větší tloušťku tepelné izolace nad viditelnými krokvemi
  • Možnost přímé pokládky nad krokve
  • V exteriéru i interiéru je desku možno omítat tenkovrstvou omítkou
  • výhodné pro zateplení interiérů v podkroví, střech a provětrávaných fasád