Pavatex Pavatherm Plus

Deska kombinovaná lepením ze dvou výchozích materiálů o rozdílné hustotě. Materiál se používá především jako nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Možno použít i pro jakoukoliv interiérovou aplikaci, v tomto případě i s tenkovrstvou štukovou omítkou Při kladení desek je třeba dbát na jejich polohu (hustší vrstva ISOLAIR vždy tak, aby byla na lícové straně).

Objemová hmotnost [kg/m³]: 180/150
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,043/0,041
Tloušťky desek [mm]: 60, 80, 100, 120, 140, 160
Formát desek [mm]: 580×1800

Použití:

  • Nadkrokevní izolace a pro konstrukce obvodových plášťů s provětrávanou vzduchovou mezerou
  • Interiérová aplikace
  • Propouští vodní páru a stabilizuje vlhkost v interiéru
  • Účinně zvyšuje zvukovou izolaci
  • Možnosti mechanického kotvení přímo do nosné konstrukce dřevostavby, či krokví
  • Spojovací profil pero-drážka