Pavatex Isolair

Deska vyráběná s největší objemovou hmotností. Materiál je vhodný pro vnější opláštění stěn dřevostaveb a dodatečné zateplení budov. Rovněž se užívá pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace. Používá se i v interiérech na obklady stropů stěn a příček. Obvyklá povrchová úprava je tenkovrstvá omítka.

Objemová hmotnost [kg/m³]: 240
Tepelná vodivost deklarovaná λD [W/(mK)]: 0,047
Tloušťky desek [mm]: 20, 35, 52, 60, 80, 100
Formát desek [mm]: 770×2500, 580×1800

Použití:

  • Tepelná a zvuková izolace obvodových stěn
  • Zateplení střech jako nadkrokevní izolace
  • V interiérech na obklady stropů stěn a příček

Certifikovaný systém pavatex malá ikona + omítka weber malá ikonka

Číslo certifikátu: A0212/C5a/2013/0521a/p

Certifikovaný systém pavatex malá ikona + omítka JUB malá inkonka

Číslo certifikátu: AO212/C5a/2014/0537/P